Phát biểu tại Hội thảo “Quy hoạch và quản lý đô thị thông minh trong chiến lược đô thị hóa và phát triển đô thị”, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn cho hay, kinh nghiệm thành công của nhiều nước cho thấy, hướng tới mục tiêu làm cho thành phố thông minh hơn cần bắt đầu từ quy hoạch thông minh, xây dựng công cụ nhằm quản lý phát triển đô thị trên nền tảng quy hoạch và việc lồng ghép những nội dung này vào Chiến lược đô thị hóa cần được coi là vấn đề trung tâm.

“Trong dự thảo Chiến lược phát triển đô thị giai đoạn đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 đang được Bộ Xây dựng trình Thủ tướng Chính phủ đã xác định rõ phát triển đô thị thông minh chính là một trong những trụ cột, có vai trò quan trọng để thực hiện mục tiêu đưa Việt Nam trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, có thu nhập cao vào năm 2045”, ông Văn cho biết.

Theo lãnh đạo Bộ Xây dựng, việc xây dựng đô thị thông minh một cách bài bản theo quy hoạch và quản lý phát triển đô thị thông minh theo lộ trình và kế hoạch mới có thể từng bước tối ưu hóa quản lý phát triển đô thị, nâng cao chất lượng sống cư dân đô thị và tạo ra cơ hội phát triển con người, không ai bị bỏ lại phía sau.

Xây dựng thành phố thông minh cần bắt đầu từ quy hoạch thông minh

Ảnh minh họa 

Hội thảo “Quy hoạch và quản lý đô thị thông minh trong chiến lược đô thị hóa và phát triển đô thị” được tổ chức để thảo luận những vấn đề liên quan đến quy hoạch vùng liên kết hệ thống đô thị hướng tới tăng trưởng kinh tế thông minh và phát triển bền vững; xây dựng tầm nhìn dài hạn và quy hoạch định hướng phát triển đô thị thông minh, quản lý quá trình phát triển của đô thị; nâng cao khả năng dự báo, đảm bảo khả năng chủ động thích ứng với các biến động; thiết lập chiến lược xây dựng kế hoạch tổng thể cho thành phố thông minh (lựa chọn lĩnh vực ưu tiên; lựa chọn giải pháp công nghệ và phi công nghệ; xác định các chỉ tiêu đánh giá KPI…); hợp tác liên thành phố trong xây dựng đô thị thông minh và cơ chế tham vấn.

Hội thảo đã đưa ra những bài học kinh nghiệm, những ví dụ cụ thể sinh động trong việc quy hoạch vùng và liên kết hệ thống đô thị hướng tới tăng trưởng kinh tế thông minh và phát triển bền vững, chia sẻ mô hình quản lý đô thị thông minh thành công với sự tham gia của đa dạng các thành phần trong xã hội.

Đồng thời thảo luận về những vấn đề cần quan tâm và ưu tiên giải quyết trong giai đoạn sắp tới trong bối cảnh dịch vụ số và nền kinh tế số đang phát triển nhanh, nhiều lĩnh vực chưa theo kịp, chưa nhân rộng, chưa phát huy hết năng lực các bên, nhu cầu của thị trường và tiềm năng khi nhân rộng và mở rộng sang các lĩnh vực đất đai, quy hoạch, ra quyết định trong quản lý phát triển đô thị.

Được biết, năm 2018, Mạng lưới Đô thị Thông minh ASEAN đã được thành lập tại Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 32 ở Singapore nhằm xây dựng một nền tảng hợp tác để các thành phố có thể chia sẻ những mục tiêu chung về phát triển đô thị thông minh và bền vững. Khung Mục tiêu (ASCF) 2018 đã được xây dựng và thống nhất triển khai trong các quốc gia thành viên. Theo đó, xây dựng và quản lý đô thị thông minh cần gắn với quy hoạch đô thị thông minh, trên nền tảng hệ thống cơ sở dữ liệu đô thị.

Năm 2019, Điều khoản Tham chiếu định hình khung hoạt động chính, nhiều hoạt động ý nghĩa với các nước đối tác như Nhật Bản, Hàn Quốc đã được ASCN thông qua tại Thái Lan, Chủ tịch ASCN 2019. Năm 2020, với vai trò là Chủ tịch Mạng lưới đô thị thông minh ASEAN, Việt Nam đã tổ chức thành công Hội nghị thường niên Mạng lưới Đô thị Thông minh ASEAN 2020 vào tháng 7/2020 với chủ đề xuyên suốt cho các hoạt động trong năm ASCN 2020, đó là: “Đô thị Thông minh – hướng tới Cộng đồng, Bản sắc và Phát triển Bền vững vì một ASEAN Gắn kết và Chủ động Thích ứng”. Tại hội nghị thường niên này, các đại biểu đã thông qua nhiều tài liệu quan trọng về mạng lưới đô thị thông minh.

Bảo Lâm