Mục Lục

Các hiệu ứng buff

Kí hiệu Tên Chức  năng
Tìm hiểu chi tiết về các hiệu ứng và thẻ bài skill trong Axie Infinity Attack Up Tăng 20% sát thương đòn đánh tiếp theo
Tìm hiểu chi tiết về các hiệu ứng và thẻ bài skill trong Axie Infinity Morale Up Tăng chỉ số Morale (tinh thần) lên 20% trong round tiếp theo
Tìm hiểu chi tiết về các hiệu ứng và thẻ bài skill trong Axie Infinity Speed Up Tăng chí số Speed (tốc độ) lên 20% round tiếp theo

Các hiệu ứng debuff

Kí hiệu Tên Chức năng
Tìm hiểu chi tiết về các hiệu ứng và thẻ bài skill trong Axie Infinity Aroma Axie bị hiệu ứng này sẽ bị nhắm mục tiêu bởi đối thủ trong round tiếp theo
Tìm hiểu chi tiết về các hiệu ứng và thẻ bài skill trong Axie Infinity Attack down Giảm sát thương đòn tấn công tiếp theo 20%
Tìm hiểu chi tiết về các hiệu ứng và thẻ bài skill trong Axie Infinity Chill Axie bị hiệu ứng này sẽ không thể vào trạng thái Last Stand
Tìm hiểu chi tiết về các hiệu ứng và thẻ bài skill trong Axie Infinity Fear Axie bị hiệu ứng này sẽ không thể tấn công
Tìm hiểu chi tiết về các hiệu ứng và thẻ bài skill trong Axie Infinity Fragile Lớp giáp sẽ phải nhận gấp đôi damage từ đòn tấn công tiếp theo
Tìm hiểu chi tiết về các hiệu ứng và thẻ bài skill trong Axie Infinity Jinx Axie bị hiệu ứng này sẽ không thể đánh đòn chí mạng trong round tiếp theo
Tìm hiểu chi tiết về các hiệu ứng và thẻ bài skill trong Axie Infinity Lethal Đón đánh tiếp theo vào Axie bị hiểu ứng này sẽ là đòn đánh chí mạng
Tìm hiểu chi tiết về các hiệu ứng và thẻ bài skill trong Axie Infinity Morale Down Giam chỉ số Morale (tinh thần) xuống 20% trong round tiếp theo
Tìm hiểu chi tiết về các hiệu ứng và thẻ bài skill trong Axie Infinity Poison Axie bị hiểu ứng này sẽ mất 2 máu trên mỗi hành động cho đến khi hiệu ứng này được xoá
Tìm hiểu chi tiết về các hiệu ứng và thẻ bài skill trong Axie Infinity Sleep Đón tấn công tiếp theo vào Axie bị hiệu ứng này sẽ bỏ qua giáp
Tìm hiểu chi tiết về các hiệu ứng và thẻ bài skill trong Axie Infinity Speed Down Giảm chỉ số Speed (tốc độ) xuống 20% trong round tiếp theo
Tìm hiểu chi tiết về các hiệu ứng và thẻ bài skill trong Axie Infinity Stench Axie bị hiệu ứng này sẽ bị các đối thủ bỏ qua trong round tiếp theo
Tìm hiểu chi tiết về các hiệu ứng và thẻ bài skill trong Axie Infinity Stun Đón đánh tiếp theo từ Axie bị hiệu ứng này sẽ không trúng / Đón đánh tiếp theo vào Axie bị hiệu ứng này sẽ là đòn đánh xuyên giáp

Hệ Aqua​

Chitin Jump

Tìm hiểu chi tiết về các hiệu ứng và thẻ bài skill trong Axie Infinity
 • Chức năng: Tấn công mục tiêu xa nhất
 • Công: 30
 • Giáp: 30

Flanking Smack

Tìm hiểu chi tiết về các hiệu ứng và thẻ bài skill trong Axie Infinity
 • Chức năng: Gây 120% damage khi Axie này tấn công đầu tiên
 • Công: 100
 • Thủ: 40

Water Sphere

Tìm hiểu chi tiết về các hiệu ứng và thẻ bài skill trong Axie Infinity
 • Chức năng: Gây hiệu ứng Chill vào mục tiêu trong 2 round
 • Công: 110
 • Thủ: 30

Black Buble

Tìm hiểu chi tiết về các hiệu ứng và thẻ bài skill trong Axie Infinity
 • Chức năng: Gây hiệu ứng Jinx lên đối thủ trong 2 round
 • Công: 100
 • Thủ: 40

Tail Slap

Tìm hiểu chi tiết về các hiệu ứng và thẻ bài skill trong Axie Infinity
 • Chức năng: Tạo ra 1 năng lượng khi kết hợp với thẻ bài khác
 • Công: 30
 • Thủ: 0

Upstream Swim

Tìm hiểu chi tiết về các hiệu ứng và thẻ bài skill trong Axie Infinity
 • Chức năng: Tăng tốc cho Axie này trong 2 round khi dùng chung với các thẻ bài Aquatic khác
 • Công: 110
 • Thủ: 30

Crimson Water

Tìm hiểu chi tiết về các hiệu ứng và thẻ bài skill trong Axie Infinity
 • Chức năng: Tăng chỉ số tấn công cho Axie khi tấn công mục tiêu là Plant, Retile, và Dusk
 • Công: 110
 • Thủ: 30

Swallow

Tìm hiểu chi tiết về các hiệu ứng và thẻ bài skill trong Axie Infinity
 • Chức năng: Hồi một lượng máu tương đương lượng damage mà thẻ bài này gây ra
 • Công: 80
 • Thủ: 30

Angry Lam

Tìm hiểu chi tiết về các hiệu ứng và thẻ bài skill trong Axie Infinity
 • Chức năng: Gây 120% damage nếu máu dưới 50%
 • Công: 110
 • Thủ: 40

Star Shuriken

Tìm hiểu chi tiết về các hiệu ứng và thẻ bài skill trong Axie Infinity
 • Chức năng: Đối thủ không thể vào trạng thái Last stand nếu thẻ bài này gây ra một lượng sát thương đưa máu của đối thủ về 0
 • Công: 115
 • Thủ: 10

Hero’s Bane

Tìm hiểu chi tiết về các hiệu ứng và thẻ bài skill trong Axie Infinity
 • Chức năng: Kết thúc trạng thái Last stand của đối thủ
 • Công: 120
 • Thủ: 30

Aquaponics

Tìm hiểu chi tiết về các hiệu ứng và thẻ bài skill trong Axie Infinity
 • Chức năng: Đòn tấn công thành công sẽ hồi 50 máu cho mỗi bộ phận Anemone mà Axie sở hữu
 • Công:80
 • Thủ: 40

Clam Slash

Tìm hiểu chi tiết về các hiệu ứng và thẻ bài skill trong Axie Infinity
 • Chức năng: Tăng sát thương cho Axie khi tấn công Beast, Bug và Mech
 • Công: 110
 • Thủ: 40

Deep Sea Gore

Tìm hiểu chi tiết về các hiệu ứng và thẻ bài skill trong Axie Infinity
 • Chức năng: Thêm 30% giáp cho Axie khi tấn công
 • Công: 50
 • Thủ: 80

Shell Jab

Tìm hiểu chi tiết về các hiệu ứng và thẻ bài skill trong Axie Infinity
 • Chức năng: Gây 130% damage khi tấn công các mục tiêu không sử dụng thẻ bài nào trong cùng round
 • Công: 100
 • Thủ: 50

Spinal Tap

Tìm hiểu chi tiết về các hiệu ứng và thẻ bài skill trong Axie Infinity
 • Chức năng: Ưu tiên tấn công các mục tiêu không sử dụng thẻ bài nào trong cùng round khi kết hợp với ít nhất 2 thẻ bài khác.
 • Công: 100
 • Thủ: 20

Aqua Vitality

Tìm hiểu chi tiết về các hiệu ứng và thẻ bài skill trong Axie Infinity
 • Chức năng: Đòn tấn công thành công sẽ hồi 50 máu cho mỗi bộ phận Anemone mà Axie này sở hữu
 • Công: 80
 • Thủ: 40

Shipwreck

Tìm hiểu chi tiết về các hiệu ứng và thẻ bài skill trong Axie Infinity
 • Chức năng: Gây hiệu ứng Attack Up cho Axie khi lớp giáp tạo ra từ thẻ bài này bị phá vỡ
 • Công: 60
 • Thủ: 90

Swift Escape

Tìm hiểu chi tiết về các hiệu ứng và thẻ bài skill trong Axie Infinity
 • Chức năng: Tăng tốc độ cho Axie trong 2 round khi bị tấn công
 • Công: 110
 • Thủ: 20

Scale Dart

Tìm hiểu chi tiết về các hiệu ứng và thẻ bài skill trong Axie Infinity
 • Chức năng: Tạo 1 năng lượng khi tấn công mục tiêu mạng các hiệu ứng buff
 • Công: 90
 • Thủ: 60

Shelter

Tìm hiểu chi tiết về các hiệu ứng và thẻ bài skill trong Axie Infinity
 • Chức năng: Vô hiệu hoá các đòn đánh chí mạng
 • Công: 0
 • Thủ: 115

Hệ Beast & Mech

Gerbil Jump

Tìm hiểu chi tiết về các hiệu ứng và thẻ bài skill trong Axie Infinity
 • Chức năng: Bỏ qua mục tiêu gần nhất nếu có 2 hoặc nhiều hơn 2 đối thủ
 • Công: 40
 • Thủ: 20

Nut Throw

Tìm hiểu chi tiết về các hiệu ứng và thẻ bài skill trong Axie Infinity
 • Chức năng: Gây 120% damage khi kết hợp với các thẻ bài “Nut Cracker” khác
 • Công: 105
 • Thủ: 30

Hare Dagger

Tìm hiểu chi tiết về các hiệu ứng và thẻ bài skill trong Axie Infinity
 • Chức năng: Rút 1 thẻ bài, nếu Axie tấn công đầu tiên mỗi round
 • Công: 120
 • Thủ: 30

Rampant Howl

Tìm hiểu chi tiết về các hiệu ứng và thẻ bài skill trong Axie Infinity
 • Chức năng: Gây hiệu ứng Morale Up cho toàn team trong 2 round nếu Axie tấn công khi đang ở trạng thái Last Stand
 • Công: 110
 • Thủ: 40

Night Steal

Tìm hiểu chi tiết về các hiệu ứng và thẻ bài skill trong Axie Infinity
 • Chức năng: Cướp 1 năng lượng từ đối thủ khi kết hợp thẻ bài này với các thẻ bài khác
 • Công: 80
 • Thủ: 10

Luna Absorb

Tìm hiểu chi tiết về các hiệu ứng và thẻ bài skill trong Axie Infinity
 • Chức năng: Nhận 1 năng lượng
 • Công: 0
 • Thủ: 0

Self Rally

Tìm hiểu chi tiết về các hiệu ứng và thẻ bài skill trong Axie Infinity
 • Chức năng: Gây 2 lần hiệu ứng Morale Up trong 2 round
 • Công: 0
 • Thủ: 30

Death Mark

Tìm hiểu chi tiết về các hiệu ứng và thẻ bài skill trong Axie Infinity
 • Chức năng: Gây hiệu ứng Lethal đến mục tiêu khi máu của mục tiêu dưới 30%
 • Công: 90
 • Thủ: 30

Piercing Sound

Tìm hiểu chi tiết về các hiệu ứng và thẻ bài skill trong Axie Infinity Chức năng: Huỷ 1 năng lượng của đối thủ

Công: 80

Thủ: 40

Nut Crack

Tìm hiểu chi tiết về các hiệu ứng và thẻ bài skill trong Axie Infinity
 • Chức năng: Gây 120% damage khi kết hợp với các thẻ bài “Nut Cracker” khác
 • Công: 105
 • Thủ: 30

Acrobatic

Tìm hiểu chi tiết về các hiệu ứng và thẻ bài skill trong Axie Infinity
 • Chức năng: Gây hiệu ứng Speed Up cho Axie trong 2 round khi bị tấn công
 • Công: 100
 • Thủ: 50

Sinister Strike

Tìm hiểu chi tiết về các hiệu ứng và thẻ bài skill trong Axie Infinity
 • Chức năng: Gây 250% damage trên mỗi đòn đánh chí mạng
 • Công: 130
 • Thủ: 20

Sugar rush

Tìm hiểu chi tiết về các hiệu ứng và thẻ bài skill trong Axie Infinity
 • Chức năng: Gây thêm 10% damage với mỗi mục tiêu là Bug
 • Công: 120
 • Thủ: 20

Merry Legion

Tìm hiểu chi tiết về các hiệu ứng và thẻ bài skill trong Axie Infinity
 • Chức năng: Thêm 20% giáp cho Axie khi sử dụng nối tiếp ( 2 Axie trong team cùng sử dụng 1 thẻ bài này trong 1 round)
 • Công: 65
 • Thủ: 85

Ivory Stab

Tìm hiểu chi tiết về các hiệu ứng và thẻ bài skill trong Axie Infinity
 • Chức năng: Nhận 1 năng lượng trên mỗi đòn đánh chí mạng từ các Axie trong team
 • Công: 70
 • Thủ: 20

Branch Charge

Tìm hiểu chi tiết về các hiệu ứng và thẻ bài skill trong Axie Infinity
 • Chức năng: Tăng 20% cơ hội ra đòn đánh chí mạng khi sử dụng nối tiếp hoặc kết hợp với một thẻ bài plant
 • Công: 125
 • Thủ: 25

Juggling Balls

Tìm hiểu chi tiết về các hiệu ứng và thẻ bài skill trong Axie Infinity
 • Chức năng: Ra đòn đánh 3 lần
 • Công: 40
 • Thủ: 30

Woodman Power

Tìm hiểu chi tiết về các hiệu ứng và thẻ bài skill trong Axie Infinity
 • Chức năng: Tăng lượng giáp tương đương với lượng damage mà thẻ bài này gây ra với Plant
 • Công: 50
 • Thủ: 100

Revenge Arrow

Tìm hiểu chi tiết về các hiệu ứng và thẻ bài skill trong Axie Infinity
 • Chức năng: Gây 150% damage nếu Axie này trong trạng thái Last Stand
 • Công: 125
 • Thủ: 25

Nitro Leap

Tìm hiểu chi tiết về các hiệu ứng và thẻ bài skill trong Axie Infinity
 • Chức năng: Luôn đánh trước nếu Axie trong trạng thái Last Stand
 • Công: 115
 • Thủ: 35

Heroic Reward

Tìm hiểu chi tiết về các hiệu ứng và thẻ bài skill trong Axie Infinity
 • Chức năng: Rút 1 thẻ bài khi tấn công Aquatic, Bird , hoặc Dawn
 • Công: 50
 • Thủ: 0

Single Combat

Tìm hiểu chi tiết về các hiệu ứng và thẻ bài skill trong Axie Infinity
 • Chức năng: Đảm bảo đòn đánh chí mạng khi kết hợp với 2 thẻ bài khác
 • Công: 75
 • Thủ: 0

Hệ Bug

Allergic Reaction

Tìm hiểu chi tiết về các hiệu ứng và thẻ bài skill trong Axie Infinity
 • Chức năng: Gây 130% sát thương lên các mục tiêu bị hiệu ứng debuff
 • Công: 110
 • Thủ: 30

Grub Explode

Tìm hiểu chi tiết về các hiệu ứng và thẻ bài skill trong Axie Infinity
 • Chức năng: Gây 200% sát thương khi tấn công ở trạng thái Last Stand. Trạng thái Last Stand sẽ kết thúc sau khi Axie tấn công bằng thẻ bài này.
 • Công: 60
 • Thủ: 0

Numbing Lecretion

Tìm hiểu chi tiết về các hiệu ứng và thẻ bài skill trong Axie Infinity
 • Chức năng: Vô hiệu hoá thẻ bài đánh gần trong turn tiếp theo.
 • Công: 30
 • Thủ: 40

Anesthetic Balt

Tìm hiểu chi tiết về các hiệu ứng và thẻ bài skill trong Axie Infinity
 • Chức năng: Gây Stun khi tấn công Aquatic và Bird. Chỉ có thể sử dụng 1 lần mỗi round
 • Công: 60
 • Thủ: 90

Twin Tail

Tìm hiểu chi tiết về các hiệu ứng và thẻ bài skill trong Axie Infinity
 • Chức năng: Tấn công 2 lần khi kết hợp với các thẻ bài khác.
 • Công: 30
 • Thủ: 0

Chemical Warfare

Tìm hiểu chi tiết về các hiệu ứng và thẻ bài skill trong Axie Infinity
 • Chức năng: Gây hiệu ứng Stench cho đối thủ trong 1 round
 • Công: 30
 • Thủ: 40

Mite Bite

Tìm hiểu chi tiết về các hiệu ứng và thẻ bài skill trong Axie Infinity
 • Chức năng: Thêm 100% damage khi kết hợp với các thẻ bài khác.
 • Công: 30
 • Thủ: 0

Terror Chomp

Tìm hiểu chi tiết về các hiệu ứng và thẻ bài skill trong Axie Infinity
 • Chức năng: Gây hiệu ứng Fear cho muc tiêu trong 2 round khi sử dụng nối tiếp. ( 1 Axie sử dụng thẻ bài này, 1 Axie khác trong team sử dụng thẻ bài hệ bug bất kỳ trong 1 round)
 • Công: 120
 • Thủ: 30

Sunder Claw

Tìm hiểu chi tiết về các hiệu ứng và thẻ bài skill trong Axie Infinity
 • Chức năng: Loại bỏ một thẻ bài bất kì từ tay đối thủ
 • Công: 30
 • Thủ: 10

Blood Taste

Tìm hiểu chi tiết về các hiệu ứng và thẻ bài skill trong Axie Infinity
 • Chức năng: Hồi một lượng máu tương đương với lượng damage mà thẻ bài gây ra cho đối thủ
 • Công: 70
 • Thủ: 40

Disguise

Tìm hiểu chi tiết về các hiệu ứng và thẻ bài skill trong Axie Infinity
 • Chức năng: Tạo ra 1 năng lượng khi kết hợp với các thẻ bài plant khác.
 • Công: 20
 • Thủ: 20

Third Glance

Tìm hiểu chi tiết về các hiệu ứng và thẻ bài skill trong Axie Infinity
 • Chức năng: Loại bỏ ngẫu nhiên một thẻ bài từ tay đối thủ
 • Công: 90
 • Thủ: 50

Dull Grip

Tìm hiểu chi tiết về các hiệu ứng và thẻ bài skill trong Axie Infinity
 • Chức năng: Gây thêm 30% đến đối thủ có giáp
 • Công: 120
 • Thủ: 0

Grub Suprise

Tìm hiểu chi tiết về các hiệu ứng và thẻ bài skill trong Axie Infinity
 • Chức năng Gây ra hiệu ứng Fear đến mục tiêu có giáp
 • Công: 80
 • Thủ: 50

Bug Signal

Tìm hiểu chi tiết về các hiệu ứng và thẻ bài skill trong Axie Infinity
 • Chức năng: Cướp năng lượng từ đối thủ khi được sử dụng nối tiếp với một thẻ bài “Bug Signal” khác (2 Axie trong team cùng sử dụng thẻ bài Bug signal trong 1 round)
 • Công: 80
 • Thủ: 60

Mystic Rush

Tìm hiểu chi tiết về các hiệu ứng và thẻ bài skill trong Axie Infinity
 • Chức năng: Gây hiệu ứng Speed Down cho mục tiêu trong 2 round
 • Công: 40
 • Thủ: 0

Buzzing Wind

Tìm hiểu chi tiết về các hiệu ứng và thẻ bài skill trong Axie Infinity
 • Chức năng: Gây hiệu ứng Fragile đến mục tiêu cho đến round tiếp theo.
 • Công: 10
 • Thủ: 30

Scarab Curse

Tìm hiểu chi tiết về các hiệu ứng và thẻ bài skill trong Axie Infinity
 • Chức năng: Mục tiêu không thể hồi màu cho đến round tiếp theo
 • Công: 100
 • Thủ: 40

Bug Splat

Tìm hiểu chi tiết về các hiệu ứng và thẻ bài skill trong Axie Infinity
 • Chức năng: Gây thêm 50% damage khi tấn công mục tiêu là Bug
 • Công: 110
 • Thủ: 50

Bug Noise

Tìm hiểu chi tiết về các hiệu ứng và thẻ bài skill trong Axie Infinity
 • Chức năng: Gây hiệu ứng Attack Down cho mục tiêu
 • Công: 100
 • Thủ: 40

Barb Strike

Tìm hiểu chi tiết về các hiệu ứng và thẻ bài skill trong Axie Infinity
 • Chức năng: Gây độc cho mục tiêu khi sử dụng nối tiếp ( 2 Axie trong team cùng sử dụng thẻ bài này trong 1 round)
 • Công: 100
 • Thủ: 50

Sticky Goo

Tìm hiểu chi tiết về các hiệu ứng và thẻ bài skill trong Axie Infinity
 • Chức năng: Gây hiệu ứng Stun cho đối thủ khi giáp được tạo ra từ thẻ bài này bị phá. Chức năng này chỉ sử dụng được 1 lần mỗi round
 • Công: 40
 • Thủ: 60

Hệ Bird

All-out Shot

Tìm hiểu chi tiết về các hiệu ứng và thẻ bài skill trong Axie Infinity
 • Chức năng: Giảm 30% máu tối đa của Axie khi sử dụng thẻ bài này
 • Công: 140
 • Thủ: 0

Granma’s Fan

Tìm hiểu chi tiết về các hiệu ứng và thẻ bài skill trong Axie Infinity
 • Chức năng: Gây hiệu ứng Chill đến mục tiêu trong 2 round
 • Công: 110
 • Thủ: 30

Puffy Cloud

Tìm hiểu chi tiết về các hiệu ứng và thẻ bài skill trong Axie Infinity
 • Chức năng: Bỏ qua mục tiêu đang trong trạng thái Last Stand
 • Công: 100
 • Thủ: 50

Risky Feather

Tìm hiểu chi tiết về các hiệu ứng và thẻ bài skill trong Axie Infinity
 • Chức năng: Gây ra 2 lần hiệu ứng Attack Down cho Axie khi sử dụng thẻ bài này
 • Công: 140
 • Thủ: 10

Sunder Armor

Tìm hiểu chi tiết về các hiệu ứng và thẻ bài skill trong Axie Infinity
 • Chức năng: Thêm 20% giáp cho Axie với mỗi hiệu ứng debuff mà Axie này mang theo
 • Công: 40
 • Thủ: 90

Early Bird

Tìm hiểu chi tiết về các hiệu ứng và thẻ bài skill trong Axie Infinity
 • Chức năng: Gây 120% damage nếu Axie này tấn công trước
 • Công: 110
 • Thủ: 20

Dark Swoop

Tìm hiểu chi tiết về các hiệu ứng và thẻ bài skill trong Axie Infinity
 • Chức năng: Nhắm mục tiêu đến đối thủ có tốc độ nhanh nhất
 • Công: 25
 • Thủ: 0

Insectivore

Tìm hiểu chi tiết về các hiệu ứng và thẻ bài skill trong Axie Infinity
 • Chức năng: Nhắm đến đối thủ là Bug khi máu của Axie đó dưới 50%
 • Công: 110
 • Thủ: 40

Peace Treaty

Tìm hiểu chi tiết về các hiệu ứng và thẻ bài skill trong Axie Infinity
 • Chức năng: Gây hiệu ứng Attack Down đến mục tiêu
 • Công: 120
 • Thủ: 40

Soothing Song

Tìm hiểu chi tiết về các hiệu ứng và thẻ bài skill trong Axie Infinity
 • Chức năng: Gây hiệu ứng Sleep lên mục tiêu
 • Công: 50
 • Thủ: 0

Feather Lunge

Tìm hiểu chi tiết về các hiệu ứng và thẻ bài skill trong Axie Infinity
 • Chức năng: Gây 120% damage khi được sử dụng nối tiếp với thẻ bài Lunge khác ( 2 Axie trong team cùng sử dụng thẻ bài Lunge trong 1 round)
 • Công: 100
 • Thủ: 50

Smart Shot

Tìm hiểu chi tiết về các hiệu ứng và thẻ bài skill trong Axie Infinity
 • Chức năng: Bỏ qua mục tiêu gần nhất nếu có nhiều hơn hoặc bằng 2 đối thủ
 • Công: 50
 • Thủ: 10

Headshot

Tìm hiểu chi tiết về các hiệu ứng và thẻ bài skill trong Axie Infinity
 • Chức năng: Vô hiệu hoá thẻ bài sừng của đối thủ trong round tiếp theo
 • Công: 130
 • Thủ: 0

Air Force One

Tìm hiểu chi tiết về các hiệu ứng và thẻ bài skill trong Axie Infinity
 • Chức năng: Gây 120% damage khi sử dụng nối tiếp với thẻ bài Trump khác ( 2 Axie trong team cùng sử dụng thẻ bài này trong 1 round)
 • Công: 120
 • Thủ: 30

Cockadoodledoo

Tìm hiểu chi tiết về các hiệu ứng và thẻ bài skill trong Axie Infinity
 • Chức năng: Gây hiệu ứng Attack Up cho Axie sử dụng thẻ bài này
 • Công: 0
 • Thủ: 40

Eggbomb

Tìm hiểu chi tiết về các hiệu ứng và thẻ bài skill trong Axie Infinity
 • Chức năng: Gây hiệu ứng Aroma trên Axie sử dụng thẻ bài này đến hết round đó
 • Công: 120
 • Thủ: 0

Triple Threat

Tìm hiểu chi tiết về các hiệu ứng và thẻ bài skill trong Axie Infinity
 • Chức năng: Tấn công 2 lần nếu Axie này mang hiệu ứng debuff
 • Công: 30
 • Thủ: 10

Patient Hunter

Tìm hiểu chi tiết về các hiệu ứng và thẻ bài skill trong Axie Infinity
 • Chức năng: Nhắm mục tiêu đến Axie hệ Aqua nếu máu của Axie đó dưới 50%
 • Công: 130
 • Thủ: 0

Blackmail

Tìm hiểu chi tiết về các hiệu ứng và thẻ bài skill trong Axie Infinity
 • Chức năng: Chuyển tất cả hiệu ứng debuff mà Axie sử dụng thẻ bài này mang sang cho mục tiêu
 • Công: 120
 • Thủ: 30

Ill-omened

Tìm hiểu chi tiết về các hiệu ứng và thẻ bài skill trong Axie Infinity
 • Chức năng: Gây hiệu ứng Jinx đến mục tiêu trong 2 round
 • Công: 110
 • Thủ: 30

Heart Break

Tìm hiểu chi tiết về các hiệu ứng và thẻ bài skill trong Axie Infinity
 • Chức năng: Gây hiệu ứng Morale Down đến mục tiêu trong 2 round
 • Công: 120
 • Thủ: 20

Balloon

Tìm hiểu chi tiết về các hiệu ứng và thẻ bài skill trong Axie Infinity
 • Chức năng: Gây hiệu ứng Fear lên mục tiêu trong 1 turn. Nếu dùng để phòng thủ, tự gây hiệu ứng Fear lên bản thân cho đến round tiếp theo
 • Công: 40
 • Thủ: 0

Hệ Reptile

Venom Spray

Tìm hiểu chi tiết về các hiệu ứng và thẻ bài skill trong Axie Infinity
 • Chức năng: Gây hiệu ứng Poison đến mục tiêu
 • Công: 10
 • Thủ: 20

Neuro Toxin

Tìm hiểu chi tiết về các hiệu ứng và thẻ bài skill trong Axie Infinity
 • Chức năng: Gây hiệu ứng Attack Down đến mục tiêu đang mang hiệu ứng Poison
 • Công: 100
 • Thủ: 50

Jar Barrage

Tìm hiểu chi tiết về các hiệu ứng và thẻ bài skill trong Axie Infinity
 • Chức năng: Đòn tấn công nếu phá vỡ lớp giáp tạo ra từ thẻ bài này sẽ không gây thêm sát thương. Chỉ có thể sử dụng 1 lần mỗi round
 • Công: 70
 • Thủ: 10

Tiny Swing

Tìm hiểu chi tiết về các hiệu ứng và thẻ bài skill trong Axie Infinity
 • Chức năng: Gây 150% damage sau round 4
 • Công: 80
 • Thủ: 40

Scale Dart

Tìm hiểu chi tiết về các hiệu ứng và thẻ bài skill trong Axie Infinity
 • Chức năng: Tạo 1 năng lượng khi tấn công mục tiêu mạng các hiệu ứng buff
 • Công: 90
 • Thủ: 60

Critical Escape

Tìm hiểu chi tiết về các hiệu ứng và thẻ bài skill trong Axie Infinity
 • Chức năng: Giảm 15% damage nhận từ đối thủ trong round sử dụng thẻ bài này
 • Công: 90
 • Thủ: 30

Chomp

Tìm hiểu chi tiết về các hiệu ứng và thẻ bài skill trong Axie Infinity
 • Chức năng: Gây hiệu ứng Stun đến mục tiêu khi kết hợp với ít nhất 2 thẻ bài khác
 • Công: 80
 • Thủ: 50

Why So Serious

Tìm hiểu chi tiết về các hiệu ứng và thẻ bài skill trong Axie Infinity
 • Chức năng: Hồi một lượng máu tương đương lượng damage gây ra cho đối thủ là Aqua cho Axie sử dụng thẻ bài này
 • Công: 90
 • Thủ: 50

Kotaro

Tìm hiểu chi tiết về các hiệu ứng và thẻ bài skill trong Axie Infinity
 • Chức năng: Tạo 1 năng lượng nếu mục tiêu nhanh hơn Axie sử dụng thẻ bài này
 • Công: 80
 • Thủ: 20

Sneaky Raid

Tìm hiểu chi tiết về các hiệu ứng và thẻ bài skill trong Axie Infinity
 • Chức năng: Nhắm mục tiêu đến đối thủ xa nhất
 • Công: 20
 • Thủ: 40

Overgrow Keratin

Tìm hiểu chi tiết về các hiệu ứng và thẻ bài skill trong Axie Infinity
 • Chức năng: Nhận lại 20 giáp mỗi turn
 • Công: 80
 • Thủ: 20

Disarm

Tìm hiểu chi tiết về các hiệu ứng và thẻ bài skill trong Axie Infinity
 • Chức năng: Gây hiệu ứng Speed Down đến kẻ tấn công trong 2 round
 • Công: 100
 • Thủ: 40

Tiny Catapult

Tìm hiểu chi tiết về các hiệu ứng và thẻ bài skill trong Axie Infinity
 • Chức năng: Phản lại 50% damage từ đòn đánh xa của đối thủ
 • Công: 40
 • Thủ: 60

Surprise Invasion

Tìm hiểu chi tiết về các hiệu ứng và thẻ bài skill trong Axie Infinity
 • Chức năng: Gây 130% damage nếu mục tiêu nhanh hơn Axie sử dụng thẻ bài này
 • Công: 80
 • Thủ: 60

Scaly Lunge

Tìm hiểu chi tiết về các hiệu ứng và thẻ bài skill trong Axie Infinity
 • Chức năng: Gây 120% damage khi sử dụng nối tiếp với thẻ bài lunge khác ( 2 Axie trong team cùng sử dụng thẻ bài lunge trong 1 round)
 • Công: 100
 • Thủ: 50

Poo Fling

Tìm hiểu chi tiết về các hiệu ứng và thẻ bài skill trong Axie Infinity
 • Chức năng: Gây hiệu ứng Stench cho mục tiêu cho đến hết round
 • Công: 30
 • Thủ: 40

Nile Strike

Tìm hiểu chi tiết về các hiệu ứng và thẻ bài skill trong Axie Infinity
 • Chức năng: Gây hiệu ứng Speed Down đến mục tiêu cho mục tiêu trong 2 round
 • Công: 80
 • Thủ: 60

Slippery Shield

Tìm hiểu chi tiết về các hiệu ứng và thẻ bài skill trong Axie Infinity
 • Chức năng: Thêm 15% chỉ số giáp của Axie sử dụng thẻ bài này cho các Axie đồng đội
 • Công: 10
 • Thủ: 135

Bulkwark

Tìm hiểu chi tiết về các hiệu ứng và thẻ bài skill trong Axie Infinity
 • Chức năng: Phản lại 40% damage từ các đòn đánh gần của đối thủ
 • Công: 20
 • Thủ: 70

Green Thorns

Tìm hiểu chi tiết về các hiệu ứng và thẻ bài skill trong Axie Infinity
 • Chức năng: Tăng gấp đôi giáp từ thẻ bài này khi kết hợp với một thẻ bài plant
 • Công: 20
 • Thủ: 30

Spike Throw

Tìm hiểu chi tiết về các hiệu ứng và thẻ bài skill trong Axie Infinity
 • Chức năng: Nhắm đến mục tiêu có giáp thấp nhất khi kết hợp với từ 2 thẻ bài khác
 • Công: 80
 • Thủ: 50

Ivory Chop

Tìm hiểu chi tiết về các hiệu ứng và thẻ bài skill trong Axie Infinity
 • Chức năng: Rút một thẻ bài nếu giáp tạo ra từ thẻ bài này bị phá vỡ
 • Công: 80
 • Thủ: 70

Hệ Plant & Dusk

Spicy Surprise

Tìm hiểu chi tiết về các hiệu ứng và thẻ bài skill trong Axie Infinity
 • Chức năng: Vô hiệu hoá thẻ bài mõm trong round tiếp theo
 • Công: 90
 • Thủ: 50

Potato Leaf

Tìm hiểu chi tiết về các hiệu ứng và thẻ bài skill trong Axie Infinity
 • Chức năng: Không thể bị nhắm mục tiêu bởi các thẻ bài Aquatic nếu Axie sử dụng thẻ bài này còn đồng đội
 • Công: 70
 • Thủ: 80

Gas Unleash

Tìm hiểu chi tiết về các hiệu ứng và thẻ bài skill trong Axie Infinity
 • Chức năng: Gây hiệu ứng Poison mỗi lần thẻ bài này được sử dụng để tấn công hoặc phòng thủ
 • Công: 30
 • Thủ: 20

Leek Leak

Tìm hiểu chi tiết về các hiệu ứng và thẻ bài skill trong Axie Infinity
 • Chức năng: Vô hiệu hóa các thẻ bài đánh xa của đối thủ trong round tiếp theo
 • Công: 60
 • Thủ: 80

Cattail Slap

Tìm hiểu chi tiết về các hiệu ứng và thẻ bài skill trong Axie Infinity
 • Chức năng: Rút 1 thẻ bài nếu Axie sử dụng thẻ bài này bị tấn công bởi Beast, Bug hoặc Mech
 • Công: 20
 • Thủ: 30

Carrot Hammer

Tìm hiểu chi tiết về các hiệu ứng và thẻ bài skill trong Axie Infinity
 • Chức năng: Tạo 1 năng lượng nếu lớp giáp tạo ra từ thẻ bài này bị phá vỡ. Chỉ được sử dụng 1 lần mỗi round
 • Công: 70
 • Thủ: 40

Forest Spirit

Tìm hiểu chi tiết về các hiệu ứng và thẻ bài skill trong Axie Infinity
 • Chức năng: Hồi 190 máu cho đồng đội phía trước
 • Công: 0
 • Thủ: 40

Vegan Diet

Tìm hiểu chi tiết về các hiệu ứng và thẻ bài skill trong Axie Infinity
 • Chức năng: Hồi một lượng máu tương đương lượng damage gây ra bởi thẻ bài này cho đối thủ
 • Công: 65
 • Thủ: 65

Drain Bite

Tìm hiểu chi tiết về các hiệu ứng và thẻ bài skill trong Axie Infinity
 • Chức năng: Hồi một lượng máu tương đương với damage mà thẻ bài này gây ra cho đối thủ
 • Công: 55
 • Thủ: 55

Vegetal Bite

Tìm hiểu chi tiết về các hiệu ứng và thẻ bài skill trong Axie Infinity
 • Chức năng: Cướp 1 năng lượng từ đối thủ khi kết hợp với các thẻ bài khác
 • Công: 30
 • Thủ: 30

Seed Bullet

Tìm hiểu chi tiết về các hiệu ứng và thẻ bài skill trong Axie Infinity Chức năng: Nhắm mục tiêu đến đối thủ nhanh nhất

Công: 30

Thủ : 30

Prickly Trap

Tìm hiểu chi tiết về các hiệu ứng và thẻ bài skill trong Axie Infinity
 • Chức năng: Gây 120% damage nếu Axie sử dụng thẻ bài này tấn công sau cùng
 • Công: 110
 • Thủ: 20

Sweet Party

Tìm hiểu chi tiết về các hiệu ứng và thẻ bài skill trong Axie Infinity
 • Chức năng: Hồi 270 máu cho đồng đội phía trước. Nếu không có đồng đội nào đứng trước thì sẽ hồi máu cho Axie sử dụng thẻ bài này.
 • Công: 0
 • Thủ: 0

Healing Aroma

Tìm hiểu chi tiết về các hiệu ứng và thẻ bài skill trong Axie Infinity
 • Chức năng: Hồi 120 máu cho Axie sử dụng thẻ bài này
 • Công: 0
 • Thủ: 40

Wooden Stab

Tìm hiểu chi tiết về các hiệu ứng và thẻ bài skill trong Axie Infinity Chức năng: Gây 120% damage nếu lớp giáp của Axie này bị phá vỡ

Công: 105

Thủ: 40

Bamboo Clan

Tìm hiểu chi tiết về các hiệu ứng và thẻ bài skill trong Axie Infinity
 • Chức năng: Tăng 20% damage khi sử dụng nối tiếp với các thẻ bài plant khác ( 1 Axie sử dụng thẻ bài bamboo clan và 1 Axie sử dụng thẻ bài plant khác trong 1 round)
 • Công: 80
 • Thủ: 70

October Treat

Tìm hiểu chi tiết về các hiệu ứng và thẻ bài skill trong Axie Infinity
 • Chức năng: Rút 1 thẻ bài nếu lớp giáp của Axie sử dụng thẻ bài này bị phá vỡ
 • Công: 0
 • Thủ: 115

Refresh

Tìm hiểu chi tiết về các hiệu ứng và thẻ bài skill trong Axie Infinity
 • Chức năng: Xoá bỏ tất cả hiệu ứng debuff cho một đồng đội
 • Công: 0
 • Thủ: 50

Aqua Stock

Tìm hiểu chi tiết về các hiệu ứng và thẻ bài skill trong Axie Infinity
 • Chức năng: Tạo 1 năng lượng nếu Axie sử dụng thẻ bài này bị tấn công bởi các thẻ bài Aquatic
 • Công: 45
 • Thủ: 80

Cleanse Scent

Tìm hiểu chi tiết về các hiệu ứng và thẻ bài skill trong Axie Infinity Chức năng: Xóa bỏ tất cả hiệu ứng debuff từ Axie sử dụng thẻ bài này

Công: 0

Thủ: 50

Shroom’s Grace

Tìm hiểu chi tiết về các hiệu ứng và thẻ bài skill trong Axie Infinity
 • Chức năng: Hồi 120 máu cho Axie sử dụng thẻ bài này
 • Công: 0
 • Thủ: 40

Turnip Rocket

Tìm hiểu chi tiết về các hiệu ứng và thẻ bài skill trong Axie Infinity
 • Chức năng: Nhắm mục tiêu đến bird nếu kết hợp với 2 hoặc 3 thẻ bài khác
 • Công: 60
 • Thủ: 80