Theo đó, kết thúc quá trình đánh giá lựa chọn 41 hồ sơ ở hội đồng các ngành khoa học tự nhiên và kỹ thuật, các hội đồng đã nhất trí đề cử bốn hồ sơ cho giải thưởng chính và giải thưởng trẻ năm nay.

Giải thưởng Tạ Quang Bửu là giải thưởng hàng năm của Bộ Khoa học và Công nghệ nhằm khích lệ và tôn vinh các nhà khoa học có thành tựu nổi bật trong nghiên cứu cơ bản thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên và kỹ thuật.

Đề cử Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2021

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh trao Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2020 cho PGS.TS Phạm Tiến Sơn 

Quỹ NAFOSTED đã thông báo tiếp nhận hồ sơ đề cử Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2021 và nhận được 41 hồ sơ đề cử/ứng cử cho Giải thưởng.

Từ tháng 1 đến tháng 3/2021, các hồ sơ đăng ký Giải thưởng đã được rà soát điều kiện hành chính, đánh giá tại các Hội đồng khoa học chuyên ngành (HĐKH). Các HĐKH đã đề cử 04 (bốn) hồ sơ (bao gồm hai (02) Giải thưởng chính và hai (02) Giải thưởng trẻ) để tiếp tục đánh giá, xét chọn tại Hội đồng Giải thưởng.

Dự kiến, Hội đồng Giải thưởng sẽ họp đánh giá hồ sơ vào tháng 4/2021. Lễ trao Giải thưởng dự kiến được tổ chức tại Hà Nội vào tháng 5/2021, nhân dịp kỷ niệm ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18/5.

Danh sách các đề cử Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2021:

Giải thưởng chính

1. PGS.TS Ngô Đức Thành (Trường Đại học KH&CN Hà Nội – Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam) – ngành Các Khoa học Trái đất và Môi trường: công trình “Performance evaluation of RegCM4 in simulating extreme rainfall and temperature indices over the CORDEX‐Southeast Asia region” trên tạp chí International Journal of Climatology.

2. TS. Đỗ Hữu Hoàng (Viện Hải dương học – Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam – ngành Sinh học Nông nghiệp: công trình “Dietary β-glucan improved growth performance, Vibrio counts, haematological parameters and stress resistance of pompano fish” trên tạp chí Trachinotus ovatus Linnaeus.

Đề cử Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2021

3 nhà khoa học được nhận Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2020. 

 

Giải thưởng trẻ

1. TS Bùi Minh Tuân (Trường ĐH Khoa học tự nhiên, ĐHQGHN) – ngành Các Khoa học trái đất và môi trường: công trình “Extratropical Forcing of Submonthly Variations of Rainfall in Vietnam” trên tạp chí Journal of Climate.

2. TS. Hoàng Thanh Tùng (Viện Nghiên cứu Khoa học Tây Nguyên – Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam) – ngành Sinh học Nông nghiệp: công trình “A system for large scale production of chrysanthemum using microponics with the supplement of silver nanoparticles under light-emitting diodes” trên tạp chí Scientia Horticulturae.

Phong Lâm

0/5 (0 Reviews)